Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Kategorie
  » Kurtki myśliwskie
  » Koszulki, T-shirty
  » Czapki
  » Maski
  » Rękawiczki
  » Skarpety
  » Bielizna
  » Komplety
Producenci
Facebook
Kontakt
GSM
606 288 893
Blog dla myśliwych

Płatności
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
BitBay
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut
Tutaj jesteś: Strona główna » Regulamin sklepu
Regulamin sklepu

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Traperzy.pl dostępnego pod adresem www.traperzy.pl
 2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością firmy: Traper Małgorzata Roman z siedzibą przy Al. KEN 54/106, 02-797 Warszawa
  NIP: 522-143-30-36, REGON: 140475482.
  (Pod podanym adresem nie ma możliwości osobistego odbioru zamówień)
 3. Aby korzystać z serwisu internetowego www.traperzy.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto)
 5. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu pracy.
 8. Bezpieczeństwo transakcji płatniczych zapewnia portal www.payu.pl.

Proces zakupu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu jako zarejestrowany lub niezarejestrowany.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawiera informacje dotyczące: adresów wysyłki i faktury, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy.
 4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  2. przelew bankowy lub przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu www.payu.pl. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu, w przypadku przelewu za pośrednictwem systemu www.payu.pl – otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 2. Wysyłki nie są realizowane poza terytorium Polski

Dostawa.

 1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Termin wysłania zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach płatnych z góry i 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przy zamówieniach realizowanych za pobraniem.
 3. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DHL

Reklamacje

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć  rzeczy bez wad.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, a w szczególności w przypadku: 
  1. wad fizycznych;
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy;
 3. Reklamacje towaru są rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121))
 4. Klienci powinni kierować pisemne reklamacje na adres:
  Traper, al. KEN 54/106, 02-797 Warszawa  lub mailem na adres: biuro@traperzy.pl.pl.
 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.
 6. Jeżeli rzecz zakupiona przez Klienta ma wadę kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
   
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
   
 8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:
 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację
 4. dołączenie paragonu
 1. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.
   
 2. Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru, stanowiące równowartość opłaty pocztowej, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
   

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  Konsument  ma prawo do odstąpienia od umowy  bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   
 2. Zaleca się złożenie oświadczenia na formularzu, który Konsument otrzymał wraz z towarem i dołączenie go do odsyłanego towaru.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć także mailem. Sprzedający prześle mailem potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient obowiązany jest, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwracany towar należy odesłać na adres: Traper al. KEN 54/106, 02-797 Warszawa
 5. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym)
 6. Sprzedający zwróci Konsumentowi  należne mu płatności niezwłocznie po otrzymaniu towaru lub po przesłaniu dowodu wysłania towaru.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy produkt został kupiony na aukcji z licytacją

Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Klienta są przetwarzane przez
  Traper Małgorzata Roman al. KEN 54/106, 02-797 Warszawa.
   Powierzone dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą: 
  1. w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień,
  2. przy wyrażeniu osobnej zgody przez Klienta, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sklep. 
 2. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
 2. Spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Istnieje możliwość  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze arbitrażu lub mediacji.
Zajmują się nimi  Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
Powrót
wdrożenie i uruchomienie sklepu Intersir           oprogramowanie sklepu oscGold